Вы здесь

Документація із землеустрою

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (назва землевпорядної документації відповідно до ст. 50 ЗУ “Про землеустрій”, ст. 123 ЗКУ)

- надання земельної ділянки із зміною її цільового призначення;

- формування нової земельної ділянки (крім поділу та об’єднання).

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту (назва землевпорядної документації відповідно до ст. 55-1 ЗУ «Про землеустрій»)

- встановлення сервітуту по договору між особою, яка вимагає його встановлення, та власником (володільцем, користувачем) земельної ділянки, а також за законом, заповітом або рішенням суду (ст. 98-102 ЗКУ);

- передача частини земельної ділянки в суборенду (ст. 8 ЗУ “Про оренду землі”).

Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок (назва землевпорядної документації відповідно до ст. 56 ЗУ “Про землеустрій”)

- поділ або об'єднання земельної ділянки, що знаходиться у власності або у користуванні.

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (назва землевпорядної документації відповідно до ст. 55 ЗУ “Про землеустрій”)

- поновлення договору оренди на земельну ділянку;

- переоформлення права оренди земельної ділянки у зв'язку зі зміною власника нерухомого майна;

- присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці;

- приватизація земельної ділянки;

- оформлення земельної ділянки з наявністю самочинно збудованих будівель у межах, визначених технічним паспортом БТІ.

 

                          Перелік документів, необхідних для розробки землевпорядної документації

Для розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки:

- копію клопотання (заяви) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі формування та/або зміни цільового призначення земельної ділянки за рахунок земель державної чи комунальної власності);

- викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);

- рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (крім земель приватної власності та у випадках, передбачених законом);

- письмову згоду землевласника (землекористувача), засвідчену нотаріально (у разі викупу (вилучення) земельної ділянки в порядку, встановленому законодавством), або рішення суду;

- копії правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці (за наявності таких об'єктів - технічний паспорт БТІ, витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно, свідоцтво про право власності або договір купівлі продажу або договір міни або рішення суду або свідоцтво про право на спадщину);

- копії правовстановлюючих документів юридичної особи (свідоцтво про державну реєстрацію або виписка з єдиного державного реєстру юридичних/фізичних осіб, довідка облстатуправління, статут підприємства) або фізичної особи ( свідоцтво про державну реєстрацію або виписка з єдиного державного реєстру юридичних/фізичних осіб - за наявності таких документів, копія паспорту та ідентифікаційного номеру);

- копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку - за наявності таких документів - договір оренди земельної ділянки, договір тимчасового користування землею, державний акт на право постійного користування землею, державний акт на право власності на земельну ділянку (назва документів, що видавались до 01.01.2013 р.), або договір оренди, свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права (права власності, оренди, постійного користування) - (назва документів, що видавались після 01.01.2013 р.)

Для присвоєння кадастрового номеру приватизованій земельній ділянці, що знаходиться у власності фізичної особи:

- копія паспорту та ідентифікаційного номеру;

- копія технічного паспорту БТІ - за наявності нерухомого майна на земельній ділянці;

- копія державного акту на право власності на земельну ділянку.

Для присвоєння кадастрового номеру не приватизованій земельній ділянці, якою користується фізична особа:

- копія паспорту та ідентифікаційного номеру;

- копії правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці (за наявності таких об'єктів - технічний паспорт БТІ, витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно або реєстраційне посвідчення БТІ, свідоцтво про право власності або договір купівлі продажу або договір міни або рішення суду або свідоцтво про право на спадщину).

Для присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці, що знаходиться у користуванні юридичної особи:

- копії правовстановлюючих документів юридичної особи (свідоцтво про державну реєстрацію або виписка з єдиного державного реєстру юридичних/фізичних осіб, довідка облстатуправління, статут підприємства);

- копії правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці (за наявності таких об'єктів - технічний паспорт БТІ, витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно або реєстраційне посвідчення БТІ, свідоцтво про право власності або договір купівлі продажу або договір міни або рішення суду або свідоцтво про право на спадщину);

- копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку (за наявності таких документів - державний акт на право постійного користування землею або договір оренди земельної ділянки, договір тимчасового користування землею).

Для поновлення договору оренди земельної ділянки, що знаходиться у користуванні фізичної особи:

- копії документів фізичної особи ( свідоцтво про державну реєстрацію або виписка з єдиного державного реєстру юридичних/фізичних осіб - за наявності таких документів, копія паспорту та ідентифікаційного номеру);

- копії правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці (за наявності таких об'єктів — технічний паспорт БТІ, витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно або реєстраційне посвідчення БТІ, свідоцтво про право власності або договір купівлі продажу або договір міни або рішення суду);

- копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку - договір оренди земельної ділянки або договір тимчасового користування землею та витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права (права оренди) - (назва документу, що видається після 01.01.2013 р.).

Для поновлення договору оренди земельної ділянки, що знаходиться у користуванні юридичної особи:

- копії правовстановлюючих документів юридичної особи (свідоцтво про державну реєстрацію або виписка з єдиного державного реєстру юридичних / фізичних осіб, довідка облстатуправління, статут підприємства);

- копії правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці (за наявності таких об'єктів - технічний паспорт БТІ, витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно або реєстраційне посвідчення БТІ, свідоцтво про право власності або договір купівлі продажу або договір міни або рішення суду);

- копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку - договір оренди земельної ділянки або договір тимчасового користування землею та витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права (права оренди — назва документу, що видається після 01.01.2013 р.).

Для переоформлення права користування земельною ділянкою у зв'язку з набуттям фізичною особою права власності на нерухоме майно:

- копії правовстановлюючих документів фізичної особи ( свідоцтво про державну реєстрацію або виписка з єдиного державного реєстру юридичних/фізичних осіб - за наявності таких документів, копія паспорта та ідентифікаційного номеру);

- копії правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці (технічний паспорт БТІ, витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно або реєстраційне посвідчення БТІ, свідоцтво про право власності або договір купівлі продажу або договір міни або рішення суду або свідоцтво про право на спадщину);

- копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку - договір оренди земельної ділянки, договір тимчасового користування землею, державний акт на право постійного користування землею, та витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права (права оренди, постійного користування - назва документу, що видається після 01.01.2013 р.);

- копію письмової згоди попереднього землекористувача, засвідчену нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки в порядку, встановленому законодавством).

Для переоформлення права користування земельною ділянкою у зв'язку з набуттям юридичною особою права власності на нерухоме майно:

- копії правовстановлюючих документів юридичної особи (свідоцтво про державну реєстрацію або виписка з єдиного державного реєстру юридичних/фізичних осіб, довідка облстатуправління, статут підприємства);

- копії правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці (технічний паспорт БТІ, витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно або реєстраційне посвідчення БТІ, свідоцтво про право власності або договір купівлі продажу або договір міни або рішення суду або свідоцтво про право на спадщину);

- копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку - договір оренди земельної ділянки, договір тимчасового користування землею, державний акт на право постійного користування землею, та витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права (права оренди, постійного користування - назва документу, що видається після 01.01.2013 р.);

- копію письмової згоди попереднього землекористувача, засвідчену нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки в порядку, встановленому законодавством).

Drupal 7 Appliance - Powered by TurnKey Linux